Prodej výrobního a skladovacího areálu ve Veselí nad Lužnicísklad veseli nad luznici
PRODÁNO
Zastavěná plocha
1220 m2
Plocha pozemku
3722 m2
PENB
G

Areál je situovaný v okrajové části obce Veselí nad Lužnicích v sousedství železniční tratě Praha-České Budějovice. Přístup z místní komunikace v zadní části vlečka s napojením na nákladové nádraží. El. 230/400V, voda z místního vodovodu, splašky svedeny do vlastní jímky.

Areál se skládá:
1. administrativní budova s bytovou jednotkou – v přízemí kotelna, v 1. NP kanceláře, šatny, umývárny a wc.
2. Sýpka – dominantní stavba provozovny o 5. nadzemních podlažích, pod úrovní terénu technologické šachty. Nosnou konstrukcí je železobetonový skelet s výplňovým cihelným zdivem. Střecha vaznicová valbová s technologickou věží ve svém středu. Stropy průvlakové dimenzované pro větší zatížení.
3. Sklad u sýpky – je pokračováním sýpky, přízemní zděná stavba bez podsklepení.
4. Hangár – přistavěn ke skladu, přízemní zděná stavba, ocelové příhradové sedlové vazníky, bez zastropení.
5. Garáž – slouží ke garážování nákladního automobilu, přistavěna k hangáru
6. Příslušenství – vlečka, studna, asfaltová komunikace podél vlečky, zpevněné plochy, příjmový koš, domek váhy, rampy, žumpy, oplocení, přípojka vody.