Prodej výrobního a skladovacího areálu v Mirovicíchsklad mirovice
PRODÁNO
Zastavěná plocha
4105 m2
Plocha pozemku
7498 m2
Celková plocha
11603 m2
PENB
G

Areál je situovaný v okrajové části obce Mirovice v sousedství železniční tratě Písek-Plzeň cca 3 km od hlavní rychlostní silnice Praha-Strakonice. Přístup z místní komunikace v zadní části vlečka s napojením na nákladové nádraží. El. 230/400V, voda z místního vodovodu, nemovitosti jsou odkanalizovány.

Areál se skládá:

1. Administrativní budova s váhou – obsluha vážního tělěsa, kanceláře, sociální zázemí pro zaměstnance, denní místnost. El. 230/400V, voda z řadu, topení – kamna na tuhá paliva.
2. Sýpka – dominantní stavba provozovny o 4. nadzemních podlažích a půdy. Nosnou konstrukcí je železobetonový skelet s výplňovým cihelným zdivem. Střecha vaznicová valbová s technologickou věží ve svém středu. Stropy průvlakové dimenzované pro větší zatížení. 1.NP – velín, sušička, příjem a expedice obilí, 2NP. – 4.NP – skladové prostory pro uložení obilí
3. Prodejna (nyní truhlárna) – volně stojící přízemní budova, cihelné zdivo, sedlová střecha, provedena pouze elektroinstalace.
4. Hangáry – budovy volně stojící, obvodové stěny z opláštěné ocelové kostry s izolací, střecha sedlová z pozinkovaného plechu, vybaveno pouze elektroinstalací.
5. Skladová hala – samostatná zděná budova se sedlovou střechou z ocel. vazníků s plechovou střechou bez zateplení. El. 230/400V.
6. Bývalá strojovna – volně stojící z cihelného zdiva, střecha sedlová, vybaveno pouze elektroinstalací.
7. Garáže, sklady – samostatná zděná budova určená ke skladování a garážování pro nákladní automobily.