Prodej objektu bývalé bramborárny v Dobré Vodě u Pelhřimovasklad u pelhrimova
PRODÁNO
Zastavěná plocha
1299 m2
PENB
G

Prodej bývalé bramborárny v Dobré Vodě u Pelhřimova. Jedná se o přízemní stavbu, která byla využívána pro skladování brambor později pro volné skladování obilí. Je postavena z betonových tyčových prvků se založením nosné konstrukce v základových patkách s betonovou podezdívkou. Opláštění haly vyzdívkami z tvárnic, zastřešení nosníky, krytina vlnitý eternit. Budova stojí na pozemku ve vlastnictví státu a je přístupná ze zpevněné plochy ve vlastnictví jiné fyzické osoby. Zastavěná plocha 1299m2.  El.230/400V