Prodej areálu bývalého závodu Jitex v Bechynivýrobní areál bechyne
PRODÁNO
Zastavěná plocha
3.247 m2
Výrobní plocha
3.431 m2
Skladovací plocha
1.241 m2
Celková plocha pozemků
13.202 m2

Bývalý výrobní areál textilního zboží,zkolaudován a uveden do provozu v roce 1981. Areál se rozkládá na celkové ploše 13.202m2. Zastavěná plocha činí 3.247m2. Ostatní plochy jsou většinou zpevněné.Větší zatravněná plocha uvnitř objektu má výměru 2.850m2.Výrobní plocha 3431m2,skladovací plocha 1241m2,kanceláře 178m2,vlastní ubytovací kapacity pro zaměstnance – 21 lůžek.

Objekt je třípodlažní,ocelové a železobetonové konstrukce s bezbarierovým řešením výrobních prostorů,s nosnými stropy cca 2.500kg/m2. Ocelová konstrukce o rozponu 18x18m.Půdorys celého objektu je 54x54m s nakládací rampou po celé jedné straně objektu.

1.Podlaží – technické s výrobními, kancelářskými a skladovými prostory, jídelnou a šatnami, plynová kotelna, vlastní prodejna a sociální zařízení

2.Podlaží- výrobní prostory a kanceláře,ubytovací část pro zaměstnance, sociální zařízení. Nosné železobetonové stropy bez dělících příček.

3.Podlaží – vzduchotechnické ventilační a klimatizační zařízení.

Konstrukce objektu zajišťuje široké spektrum výrobních, prodejních a skladovacích činností s možností rozmístění strojního zařízení včetně umístění výrobní nebo montážní linky. Je samostatně plně funkční včetně rozsáhlých zpevněných ploch, příjezdových komunikací a nákladových ramp pro nákladní automobily i tahače s návěsy.

Komunikace v areálu umožňují volný průjezd areálem. Zpevněné parkovací plochy pro zákazníky a zaměstnance. Objekt je vytápěn z vlastní kotelny na zemní plyn a napojen na veškeré další inženýrské sítě, tj.veřejnou kanalizaci,vodovodní řad a má vlastní trafostanici 2×1000/kVa/. Závod byl dimenzován na 250- 300 zaměstnanců. PENB:G